Aarenes lærfabrikk i bilder

Foto og salgsutstilling åpner fra 7. Sept kl. 14 til 29. Sept kl. 18