Fra San Francisco til Hidra

Utstillingen viser utvalgte verk fra Wennesland-samlingen av kunst fra vestkysten av USA fra sent 60- og 70-tallet. Verkene stilles ut sammen med verk av kunstneren Lars Kristian Gulbrandsen (1931-2005). Gulbrandsen var opptatt av beatgenerasjonens kunstuttrykk, både innenfor lyrikk og billedkunst, og dette har også nedfelt seg i hans egen kunst. Hensikten med utstillingen er å skape en visuell dialog mellom bildene fra USA og Gulbrandsens bilder fra samme tidsrom, og samtidig vise det abstrakte uttrykket som igjen er aktuelt innenfor samtidskunsten. Det vil bli laget katalog og arrangert seminarer i forbindelse med utstillingen.